Zapraszamy do składania ofert na organizację cyklu szkoleń w ramach projektu ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” realizowanego w ramach działania 7.2.2. PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 2 kwietnia, do godz 15:00.

W załączeniu:

 Zapytanie ofertowe

Zał.1 Wzór formularza oferty
Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań
Zał. 3 Wzór umowy

Komentowanie zostało zamknięte.