Stowarzyszenie BORIS wspólnie ze Stowarzyszeniem Europa i my, Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowocześni dla Wsi, Stowarzyszeniem Fundacja Przasnyska stworzyły Sieć Organizacji Wspierających i Animujących SOWA!
Umowa o utworzeniu Partnerstwa Sieci Organizacji Wspierających i Animujących SOWA została zawarta w dn. 31.03.2014 pomiędzy przedstawicielami instytucji organizacji, w celu realizacji praktycznych działań na rzecz rozwoju i wzmocnienia udziału obywateli we wspólnych działaniach z jednostkami administracji publicznej. Sieć nie jest zamkniętym partnerstwem i zaprasza do kontaktu wszystkie organizacje zainteresowane włączeniem się w Sieć.

Komentowanie zostało zamknięte.