Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 1 cyklu szkoleniowego „Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w ramach Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” z udziałem przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych Subregionu Ostrołęckiego, w ramach projektu „Profesjonalni w działaniu – wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Subregionie Ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 23 kwietnia, do godz.12:00.

Treść zapytania ofertowego

Zał 1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy

Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań

Zał.4 – wykaz szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.