IIIsektor-logo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dniach 27-28 czerwca 2014 roku w Mazowieckim Forum Organizacji Pozarządowych, które w tym roku poświęcone jest w całości tworzeniu Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie BORIS i Federacja MAZOWIA we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Forum jest częścią projektu systemowego „III sektor dla Polski” realizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych OFOP.

Zapraszamy do zapoznania się z programem forum

Debata podczas tegorocznego Forum będzie koncentrowała się wokół dwóch pytań:

  • Jak zagadnienia/trendy globalne wpływają na kształt działań sektora obywatelskiego w Polsce?
  • Co sektor obywatelski zrobił dla Polski i dlaczego jest tak samo ważny jak biznes i strona publiczna?

W tym roku mija ważna, 25 rocznica ustrojowych przemian naszego państwa. To jednak nie tylko wybory i pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części Europy – to również ożywienie szerokiego ruchu działań społecznych, symbolicznie i praktycznie zapoczątkowanego ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. Przez kolejne lata aktywność obywatelska, zmierzająca do odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego, napotykała zarówno bariery, jak i wielkie momenty rozwoju.

Korzystając z symbolicznej cezury, należy zadbać o to, aby w obliczu nadchodzących zmian kolejne lata sektor obywatelski potrafił bardziej świadomie wykorzystać dla rozwoju własnego i całego społeczeństwa. Dlatego też Sieć SPLOT oraz OFOP zainicjowały prace nad długofalowym planem rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. W każdym z województw nad poszczególnymi częściami Strategii pracują przedstawiciele i przedstawicielki III sektora skupieni w Regionalnych Panelach Eksperckich.

Bardzo liczymy na Państwa udział w tym ważnym dla przyszłości III sektora przedsięwzięciu. Im więcej nas będzie, tym bardziej znacząca będzie nasz wkład w Strategię Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy Regionalnego FIP na Mazowszu: Stowarzyszenie BORIS, Federacja MAZOWIA, NZS UW

oraz realizatorzy projektu: Sieć SPLOT i OFOP

Udział w Forum jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 25 czerwca 2014 r. na adres e-mail: mfip.rejestracja@gmail.com, tel kom: +48 792 505 358 lub pocztą/osobiście do biura Federacji MAZOWIA (ul. Ordynacka 9/11, 00-364 Warszawa z dopiskiem „MFIP”).

Do pobrania:

Komentowanie zostało zamknięte.