Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 1 cyklu szkoleniowego „Budowanie i rozwój systemu współpracy lokalnej” z udziałem przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych Subregionu Ostrołęckiego w ramach projektu „Profesjonalni w działaniu – wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Subregionie Ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 2 września, do godz 23.59.

Zapytanie ofertowe 4/542/2014

Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Załącznik nr 2 Wzór Umowy

Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia o braku powiązań

Załącznik nr 4 Wzór Wykazu wykonanych usług

Komentowanie zostało zamknięte.