Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej w dn. 06-07.09.2014 dla 17 osób, w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 3 września 2014, do godz 10.00.

Zapytanie ofertowe 12/7.2.2 OWES Warszawa

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 Wzór wykazu praktycznego doświadczenia
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 Wzór umowy

Komentowanie zostało zamknięte.