Zapraszamy do składania ofert na organizację poczęstunku na 2 szkolenia 1dniowe w ramach projektu ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do: 26 września 2014, do godz.10.

13.722.Zapytanie_ofertowe_na_szkolenia_WIES_1dzień

Zał1_Formularz Oferty

Zał2_Oświadczenie o braku powiązań

Zał3_Umowa

Komentowanie zostało zamknięte.