Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie konsultacji eksperckich dotyczących przygotowania i prowadzenia warsztatów kuglarskich, opartych na idei pedagogiki cyrku, i pedagogice zabawy w ramach projektu ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do: 26 września 2014, do godz 10.

14.722Zapytanie_ofertowe

Zał1_Formularz Oferty

Zał2_Wzór wykazu wykonanych usług

Zał3_Oświadczenie o braku powiązań

Zał4_Wzór umowy

Komentowanie zostało zamknięte.