Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej w dn. 10-11.10.2014 dla 17 osób, w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Termin składania ofert do 9 października 2014, do godz 12.00.

W załączeniu:

15.722Zapytanie_ofertowe_wizyta_2014
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 Wzór wykazu praktycznego doświadczenia
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 Wzór umowy

Komentowanie zostało zamknięte.