Zapytanie ofertowe nr 05/DR – protokół wyboru

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wyboru Wykonawcy spośród ofert złożonych na organizacja spotkań (dla 20 osób każde) w terminach: 24.10.2014r. i 13.12.2014r. w Warszawie, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia (usługi cateringowej) oraz pakietu materiałów w ramach projektu ”Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:
protokół_05_DR

 

Zapytanie ofertowe nr 05 / DR – Zaproszenie do składania Ofert

Zapraszamy do składania Ofert NA Organizacja Spotkań (DLA 20 Osób każde) w terminach: 24.10.2014r. i 13.12.2014r. w Warszawie, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia (USŁUGI cateringowej) oraz Pakietu Materiałów w ramach projektu „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego Ze środków Placu Placu Unii Europejskiej wag ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy
•  Zapytanie ofertowe_05_DR
•  Załacznik 1_oferta_05_DR
•  Załacznik 2_umowa_05_DR
•  Załacznik 3_ośw o br powiązań_05_DR
•  Załacznik 4_wykaz Zorg wydarzeń_05_DR

Termin zgłaszania Ofert mija 21.10.2014, godz. 12.00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.