Stowarzyszenie BORIS zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w Warszawie
29 października 2014r pt „ Księgowość dla NIEksięgowych w podmiotach ekonomii społecznej”
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Na szkoleniu zostanie omówiona polityka rachunkowości, plan kont, podstawowe operacje gospodarcze oraz nowy wzór sprawozdania finansowego. Omówione zostaną obowiązki organizacji wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne.

Ogólny program szkolenia:
Podstawy prawne prowadzenia księgowości organizacji pozarządowych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 05 września 2014 r.
Polityka rachunkowości
Zakładowy plan kont
Opisywanie dokumentów i ich prawidłowe ewidencjonowanie
Obowiązki wobec US i ZUS (deklaracje, terminy płatności)
Sprawozdanie finansowe, CIT 8
Serdecznie zapraszamy !!!
W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 15.10.2014r do godz. 10.00-REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie
Do dnia 23.10.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.
Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.