Serdecznie zapraszamy Państwa do Góry Kalwarii w dniach 13-14 listopada 2014 roku na dwa jednodniowe szkolenia poświęcone spółdzielniom socjalnym realizowane w ramach projektu: „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”działanie 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Pierwsze z nich nosi tytuł „Spółdzielnie socjalne jako sposób działania na rynku pracy”, drugie natomiast  „ABC planowania pracy i zarządzania spółdzielnią socjalną”

Każde szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych, w dniu 13 listopada szkolenie jest realizowane w godz. 10:30 – 17:30, natomiast w dniu 14 listopada w godz. 8:30 – 15:30. Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa, podczas której organizatorzy zapewniają posiłek.

Dzięki udziałowi w szkoleniach poznasz:

  • czym jest spółdzielnia socjalna?
  • jak założyć spółdzielnię socjalną?
  • jak opracować biznes plan spółdzielni?
  • jak zarządzać zespołem osób tworzących spółdzielnię?
  • swoje umiejętności pracy zespołowej będącej filarem skutecznego działania spółdzielni,
  • swoje mocne i słabe strony ważne w procesie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób bezrobotnych oraz do osób, które szukają swojego miejsca na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa lub dostarczyć go osobiście od dnia 5.11.2014r do godz. 10.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

Do dnia  6.11.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.

Regulamin uczestnictwa 

Formularz zgłoszeniowy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.