17. lutego 2015 · Możliwość komentowania Participatory budgeting – different perspective of civic participation procedures among V4 counties została wyłączona · Kategorie:Ogólne

Stowarzyszenie BORIS od wielu lat współpracuje z czeskimi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Centrum pro komunitní práci, czy Ústav sociálních inovací. Od lutego 2015 r. BORIS jest liderem niewielkiego projektu realizowanego wraz z Fundacją AGORA z Pragi (oraz Utopia ze Słowacji), promującego wśród czeskich władz lokalnych I ich partnerów polskie doświadczenia związane z budżetem obywatelskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

fundusz wyszehradzki

W ramach projektu w lutym w Pradze odbyło się międzynarodowe seminarium, w którym ze strony polskiej uczestniczyła p. Anna Żabska z Urzędu Miasta Wałbrzych. Z kolei w kwietniu grupa samorządowców z Czech odwiedzi Warszawę i Łódź, zaznajamiając się z systemem współpracy JST i NGO oraz konkretnymi wdrożeniami Budżetu Obywatelskiego przez te miasta.

Liczymy, że polskie doświadczenia zainspirują przedstawicieli czeskich miast do wdrożenia mechanizmu BO, przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców i dla rozwoju społecznego.

Komentowanie zostało zamknięte.