04. marca 2015 · Możliwość komentowania zapytanie ofertowe nr 16/722/OWES WARSZAWA została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na organizacje 3 spotkań sieciujących jednodniowych w Warszawie lub do 65 km od Warszawy dla 25 osób, wraz z poczęstunkiem, materiałami i przejazdem uczestników w miesiącu marcu, kwietniu, czerwcu 2015, oraz 1 szkolenia trzydniowego, wraz z noclegiem, wyżywieniem, transportem uczestników, w miesiącu maju dla 20 osób, w odległości do 65 km od Warszawy. Termin składania ofert do 24 marca 2015, do godz 15:00.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie w trybie zasady konkurencyjności –organizacje 3 spotkań sieciujących jednodniowych w Warszawie lub do 65 km od Warszawy dla 25 osób, wraz z poczęstunkiem, materiałami i przejazdem uczestników w miesiącu marcu, kwietniu, czerwcu 2015, oraz 1 szkolenia trzydniowego, wraz z noclegiem, wyżywieniem, transportem uczestników, w miesiącu maju dla 20 osób, w odległości do 65 km od Warszawy, zostało w dn.17.03.2015 r. unieważnione.

Zamawiający skorzystał tym samym z zastrzeżenia zawartego w p. 11 Zapytania ofertowego: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

W załączeniu:

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 Wzór umowy

Wyjaśnienia do treści zapytania otrzymane droga mailową od Oferentów:

  • 2.1.b „obiekt zapewni jedną salę szkoleniową dla 20 osób x 3 dni.”. Zamówienie dotyczy 25 osób. Proszę o doprecyzowanie tej kwestii.

„obiekt zapewni jedną salę szkoleniową dla 20 osób x 3 dni; krzesła w sali muszą mieć ustawienie w podkowę lub/i wyspowe, z przestrzenią na pracę w podgrupach, sala nie może być mniejsza niż 75 m…”

Doprecyzowanie: „obiekt zapewni jedną salę szkoleniową dla 25 osób x 3 dni; krzesła w sali muszą mieć ustawienie w podkowę lub/i wyspowe, z przestrzenią na pracę w podgrupach, sala nie może być mniejsza niż 75 m…”

  • Proszę o doprecyzowanie pkt 4. O ile ilość uczestników może się zwiększyć i o ile zwiększyć. Wykonawca w ofercie podanie łączną kwotę brutto na przewidywaną liczbę osób. Co w sytuacji jeżeli ta ilość się zwiększy? Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe fundusze na realizację zadania?

Liczba uczestników nie zwiększy się/ nie zmieni się niż ilość wskazana w zapytaniu. Zmniejszenie lub zwiększenie liczby uczestników dotyczy spotkań dwu/trzydniowych gdzie może zaistnieć sytuacja np: I dnia spotkania będą 22 osoby, a II dnia spotkania będą 24 osoby. O zwiększeniu lub zmniejszeniu mamy obowiązek poinformować Wykonawcę odpowiednio wcześniej „Wzór umowy” – § 5, p.1 Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia szczegółowej pisemnej listy osób.

  • Proszę o podanie konkretnych ilości materiałów szkoleniowych. Zamawiający w punkcie 2.1.c pisze „zapewnienie materiałów dla 25 osób x 3 dni” Czy materiały mają być przygotowane jednorazowo czy na każdy dzień osobno?
  • Czy na materiałach ma być umieszczona konkretna grafika, logotypy?
  • Proszę o podanie specyfikacji materiałów: ilości stron do wydruku na jedną osobę; w kolor czy czarno – biało, specyfikację długopisów, teczki, notesu.

Zapewnienie materiałów dla 25 osób x 3 dni (długopis, teczka, notes, xero materiałów od Realizatora)

Doprecyzowanie: Zapewnienie materiałów dla 25 osób x 3 dni (1 dzień komplet: 1 długopis, 1 teczka, 1 notes, xero materiałów, w tym treść w kolorze czarno-białym, stopka z logotypami oraz graficzne elementy w kolorze, Wielkość A4 (297 x 210), Gramatura papieru – 80g/m2, max 25 stron). Zamawiający przygotuje i prześle Wykonawcy we wspólnie uzgodnionym terminie, gotowe do wydruku materiały.

Specyfikacja długopisu: Długopis mechaniczny, metalowy, Wkład – niebieski

Specyfikacja notesu: Notes klejony bez okładki, Spód podklejany kartonem, Jednostronnie kratkowane kartki, Kolor kartki – biały, Wielkość A4 (297 x 210), Gramatura papieru – 80g/m2, Ilość kartek – 30

Specyfikacja teczki: Karton/kreda matowa co najmniej 240g/m2, foliowana folią błyszczącą od zewnątrz, kolor pełny, jednostronny. Wielkość – A4 (notes musi się mieścić w teczce). Zamykana przy pomocy gumki. Na teczce powinny być umieszczone: logo BORIS, logo OWES. Teczka być oznakowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych projektów w ramach PO KL. Kolor teczki – niebieski.

  • 2.2.a Proszę o wyjaśnienia pojęcia uroczysta kolacja.

„2 kolacja (ciepłe i zimne potrawy, napoje), (z czego 1 kolacja uroczysta)”

Doprecyzowanie: 2 kolacje  (ciepłe i zimne potrawy, napoje w formie bufetu składającego się co najmniej z:jednego dania wegetariańskiego i dwóch mięsnych, przystawek 3 rodzajów, napojów (kawy, herbaty, soków, woda gazowana i niegazowana); (z czego 1 kolacja uroczysta oznacza: formę bufetu składającego się co najmniej z jednego  dania wegetariańskiego oraz trzech mięsnych, przystawek 5 rodzajów ,deseru 3 rodzaje, napojów (kawy, herbaty, soków, woda gazowana i niegazowana).

  • 2.1.d Proszę o podanie maksymalnej ilości km do przejechania na trasie Legionowo – Puszcza Mariańska – Brwinów i okolice.

Maksymalna ilość to 130 km.

  • W punkcje 4 brakuje punktu 4.1 Czy w nim są wymienione dokumenty jakie należy
    zamieścić w ofercie?

               Nie

Komentowanie zostało zamknięte.