24. marca 2015 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 17/DR – zaproszenie do składania ofert została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert organizację szkolenia w terminie: 13-14.04.2015 i 27-28.04.2015., polegającą na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia (usługi cateringowej) oraz  pakietu materiałów w ramach projektu ”Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączamy

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz oferty (załącznik nr 1)
  • Wzór umowy(załącznik nr 2)
  • Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
  • Wykaz zorganizowanych wydarzeń (załącznik 4)

 

Termin zgłaszania ofert 08.04.2015 godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.