09. kwietnia 2015 · Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe 19/DR zaproszenie do składania ofert została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na

zapewnienie wyżywienia (usługi cateringowej) oraz druku materiałów szkoleniowych na szkoleniu w dniach 27-28.04.2015 w Mławie ramach projektu ”Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz oferty (załącznik nr 1)
  • Wzór umowy(załącznik nr 2)
  • Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
  • Wykaz zorganizowanych wydarzeń (załącznik 4)

 

Termin zgłaszania ofert upływa 23.04.2015 godz. 12.00

Komentowanie zostało zamknięte.