11. kwietnia 2015 · Możliwość komentowania Konferencja Model Kontraktowania Usług Społecznych została wyłączona · Kategorie:Ogólne, Zaproszenia

Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z Partnerami Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka zaprasza na konferencję regionalną, która odbędzie się 22 kwietnia 2015, w godz. 10-15:30, w Centrum Szkoleniowym Hotelu Roko, ul. Techników 30, Warszawa.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników/czek z nowymi/innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym na podstawie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych wypracowanym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu innowacyjnego testującego PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Model upowszechniany jest w całej Polsce, także w województwach gdzie nie był testowany. Uczestnicy/czki konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi przykładami i efektami stosowania proponowanych typów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.
Podczas konferencji uzyskają Państwo odpowiedź na pytania:
• Z jakiego powodu JST zdecydowała się na przekazanie zadania publicznego ?
• Jak wyglądał proces zlecania zadania (wymagane procedury, uchwały, konsultacje, itp.) i ile trwał ten proces? W jakim trybie zlecono zadanie publiczne organizacji (ustawa, przetarg)?
• Jakie są korzyści z przekazania zadania NGO?
• Jakie dobre rady, ważne informacje warto przekazać innym JST i NGO, gdy będą chciały zlecić tego typu zadanie?

Więcej informacji:

INFORMACJA O KONFERENCJI I PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie mailem formularza do dnia 19.04.2015 na adres warszawa@zlecaniezadan.pl. Organizacje i instytucje samorządowe, które zostaną zakwalifikowane na konferencje otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dnia 20.04.2015. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Komentowanie zostało zamknięte.