01. sierpnia 2015 · Możliwość komentowania Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) – prowadzenie warsztatów dla przedsiębiorców na temat Funduszy Europejskich 2014 – 2020 została wyłączona · Kategorie:Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie, centralnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poprowadzenie 1 godziny szkoleniowej w ramach następujących wydarzeń w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach:

  • 5 warsztatów (8h każdy) „Jak inwestować w innowacje, badania i rozwój z wykorzystaniem środków unijnych – warsztat dla osób z przedsiębiorstw”

Oferent musi posiadać udokumentowane:

  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych, trwających łącznie minimum 40 godzin zegarowych rocznie w perspektywie finansowej 2007-2013 w zakresie tematyki
    będącej przedmiotem szkolenia;
  • wiedzę na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w tym w zakresie
    aplikowania o środki, realizacji projektów współfinansowanych z FE w
    perspektywie finansowej 2007-2013).

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres lukaszw@boris.org.pl, osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa. Sprawę prowadzi Łukasz Wachowski.

Termin składania ofert upływa 06.0811.2015

logo Fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Komentowanie zostało zamknięte.