26. stycznia 2016 · Możliwość komentowania Seminarium „NGO – zorientuj się w ustawach” została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogólne

SCWOP LOGO EXPORT-04

Zapraszamy przedstawicieli/ki warszawskich organizacji pozarządowych na pierwsze w tym roku seminarium specjalistyczne. Tematem spotkania będą ostatnie zmiany w prawie dotyczącym sektora obywatelskiego, przede wszystkim w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawie o stowarzyszeniach. Termin: 11 luty 2016, w godz.13.00-16.00. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2016!

Spotkanie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z ostatnio uchwaloną przez parlament nowelizacją UDPPW, w szczególności w zakresie definicji i stosowania statusu OPP i odpłatnej działalności statutowej, a także form współpracy III sektora i administracji publicznej. Przedstawione też zostaną informacje o zmianach w jednej z najstarszych i najważniejszych dla aktywności społecznej ustaw – prawie o stowarzyszeniach z 1989 r.

  • Termin: 11 luty 2016
  • Godziny: 13:00-16:00
  • Miejsce: siedziba SCWO, ul. Warecka 4/6, Warszawa

Osoba prowadząca: Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20.letnie doświadczenie eksperckie w zakresie wspierania organizacji sektora obywatelskiego.

Plan seminarium:
13.00 – 14.30 Krótkie wprowadzenie do ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Przypomnienie kontekstu zmian i sposobu prac nad nimi w ostatnich latach.Prezentacja treści nowej ustawy o stowarzyszeniach wraz z komentarzem i wyjaśnieniami – dyskusja

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 15.45 Przybliżenie najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. – dyskusja. Omówienie zasad podzlecania w umowach dotacyjnych Urzędu m.st. Warszawa wynikających ze zmiany UDPPW

15.45 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny. Na Państwa FORMULARZ ONLINE czekamy do 7 lutego 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na seminarium otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dniu 8 lutego 2016.

Seminarium realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, Stowarzyszenie BORIS.

Komentowanie zostało zamknięte.