25. marca 2016 · Możliwość komentowania Seminarium „Sprawozdawczość z realizacji zadań publicznych dla NGO” została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Chcesz upewnić się, jakie są obowiązki związane ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową z realizowanych zadań publicznych w m.st. Warszawa? Korzystając z wzorów dokumentów, prześledzimy kolejne kroki jakie powinna zrobić Twoja organizacja aby przygotować sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Dowiesz się uniknąć i zapobiec błędom i ryzyku nie przyjęcia sprawozdania. Termin: 12.04.2016, w godz. 11-15:00. Miejsce: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Seminarium obejmuje sprawozdawczość z realizacji zadania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • konstrukcji  i sposobu wypełniania sprawozdania,
  • opisu wykonania  i realizacji zadania,
  • rezultatów twardych i miękkich zadania,
  • roli partnerów w realizacji zadania,
  • sprawozdawczości finansowej,
  • opisu dokumentów księgowych, załączników wynikających z realizacji zadania (faktury, listy obecności, itp.).

 

  • Termin: 12.04.2016
  • Czas: 11-15:00
  • Miejsce: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Osoba prowadząca: Joanna Krasnodębska, dyrektorka Stowarzyszenia BORIS, specjalistka ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem, doradczyni, trenerka.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Na Państwa FORMULARZ ONLINE czekamy do 7 kwietnia 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na seminarium otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dnia 7 kwietnia 2016.

Seminarium realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, 22 620 31 92 wew.11, Stowarzyszenie BORIS.

Komentowanie zostało zamknięte.