15. czerwca 2016 · Możliwość komentowania Szkolenie „Fundusze Europejskie dla NGO: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zasady aplikowania na aktualny nabór wniosków RPO WM 9.1.” została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogólne

SCWOP LOGO EXPORT-04Zapraszamy przedstawicieli/ki warszawskich organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące możliwości finansowania działań organizacji z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020. Termin: 01 lipca, w godzinach 10:00 – 17.00. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca!

Podczas 8-godzinnego szkolenia uczestnicy i uczestniczki poznają:

– kryteria formalne, merytoryczne i dostępu dla wnioskodawców

– zasady oceny wniosków

– zasady kwalifikowalności wydatków w aktualnym naborze wniosków

– konstruowanie budżetu

– zasady sporządzania wniosku

– analiza elementów wniosku w Generatorze Mewa  2.0

– konsultacje indywidualnych pomysłów na projekt

– grupowe warsztaty i analiza przypadku

Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi, zakładającymi duże zaangażowanie uczestników i praktyczne wykorzystanie wiedzy.

Termin: 01 lipca 2016

Godziny: 10:00 – 17.00

Miejsce: siedziba SCWO, ul. Warecka 4/6, Warszawa

Prowadząca:

Barbara Pędzich – Ciach, właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej , praktyk i ekspert ds. Funduszy Europejskich z perspektywy Finansowej 2007-2013, oraz 2014-2020 ; specjalizacja Europejski Fundusz Społeczny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezeska Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi  – animatorka i doradczyni w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, twórczyni i koordynatorka projektów społecznych. W latach 2012-2014r. doradczyni ds. ekonomii społecznej oraz doradczyni kluczowa  w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Stowarzyszenie BORIS.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ! Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dnia 27 czerwca 2016.

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska (scwo@boris.org.pl, 22 620 31 92 wew. 11), Stowarzyszenie BORIS.

Komentowanie zostało zamknięte.