02. listopada 2018 · Możliwość komentowania Ekspert ds. pracy z rodziną i tworzenia kręgów wsparcia – zapytanie cenowe została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Stowarzyszenie BORIS w związku z realizacją projektu „Bezpieczna przyszłość osób z NI – testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przystępuje do rozpoznania cenowego rynku w zakresie świadczenia usługi eksperckiej nt. pracy z rodziną i tworzenia kręgów wsparcia w ramach w/w projektu.

  • Wymagania podstawowe dla kandydatów na ekspertów to:

– Doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzinami/opiekunami osób z osób z NI (co najmniej 5 lat)

– posiadanie wiedzy na temat idei kręgów wsparcia budowanych wokół osoby z NI oraz znajomość Modelu Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

– posiadanie doświadczenia w budowaniu kręgów wsparcia wokół osób z NI w Warszawie

  • Zakres zadań:

– współprowadzenie seminariów, centralnych, spotkań superwizyjnych dla zespołów lokalnych jako głos eksperci z zakresu pracy z rodziną i budowania kręgów wsparcia

– doradztwo specjalistyczne ekspercie dla zespołów lokalnych pomiędzy superwizjami z zakresu pracy z rodziną i budowania kręgów wsparcia

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie CV kandydata/kandydatki na eksperta wraz z określeniem całkowitej kwoty za godzinę zegarową pracy eksperta/ekspertki oraz CV na adres katarzyna.lesko@boris.org.pl do środy 7 listopada 2018 r.

Komentowanie zostało zamknięte.