Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji eksperckich z zakresu agroturystyki i produktu lokalnego.

Na oferty czekamy do 19 grudnia 2013 roku.

Pliki do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór wykazu doświadczenia

Wzór oświadczenia o braku powiązań

Wzór umowy

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji eksperckich w gminie Puszcza Mariańska w zakresie wsparcia w opracowaniu założeń projektu i źródeł jego finansowania.

Zapytanie ofertowe i załączniki znajdują się poniżej.

Na oferty czekamy do 4 listopada 2013.

Zapytanie ofertowe 8/7.2.2 OWES Warszawa

Wzór oferty

Wykaz usług

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy

 

 

 

Zapraszam do składania ofert na organizację wizyty studyjnej wraz z transportem w terminie 23 – 26.09.2013 dla uczestników/ek Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej.

Na oferty czekamy do 24.07.2013.

Szczegóły w Zapytaniu i załącznikach.

Zapytanie ofertowe 7.7.2.2 OWES Warszawa

Zał. 1 Wzór formularza oferty

Zał. 2 Wzór wykazu usług

Zał. 3 Wzór oświadczenia o braku powiazań

Zał. 4 Wzór umowy

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji eksperckich z zakresu agroturystyki i produktu lokalnego w określonych obszarach tematycznych dla mieszkańców gminy Puszcza Mariańska.

Na oferty czekamy do 27.06.2013

Szczegóły i dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe 6/7.2.2 OWES Warszawa

Wzór formularza oferty

Wzór wykazu usług

Wzór oświadczenia

Wzór umowy

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 20 godzin konsultacji w gminie Puszcza Mariańska. Szczegóły w załączonych dokumentach, na oferty czekamy do 19 czerwca 2013.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza oferty

Wzór wykazu usług

Wzór oświadczenia o braku powiązań

Wzór umowy

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 8-godzinnego szkolenia pt. Zarządzanie i administrowanie PES w dniu 31.08.2013, w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”. Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Załączamy:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór wykazu wykonanych usług

Wzór oświadczenia oświadczenia o braku powiązań

Wzór umowy

 

Na oferty czekamy do 13 maja 2013, do godz. 23.59.