Jakub Wygnański Stowarzyszenie KLON/JAWOR

„Po pierwsze powody mojej sympatii są by tak powiedzieć genetyczne. Byłem wiele lat temu jednym z jego założycieli, nawet wymyśliłem mu to dziwne i nieco wschodnio brzmiące imię. Byłem też długo w jego zarządzie. Niestety nie mogę sobie jednak przypisać żadnych szczególnych zasług związanych z licznymi sukcesami tej organizacji. Nie zamierzam ich tez tu wymieniać. Powiem tylko, że składają się one nie tylko na to, że lubię Borisa, ale że co ważniejsze bardzo „go” szanuję za robotę jaką robi. Bardzo mu zazdroszczę sukcesów i z tej zazdrości mam nadzieje, że będę mógł w kolejne okrągłe dziesięciolecia nieskromnie przypisywać sobie, że byłem przy narodzinach”.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Katarzyna Rugucka -Maciejewska i Joanna Imiela

„Nasza współpraca z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS z Warszawy rozpoczęła się na początku 2002 roku, z chwilą wdrożenia na teren Polski dwuletniego projektu (…) „Rozwój i instytucjonalne wzmacnianie organizacji pozarządowych w Polsce”, finansowanego ze środków Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (…). To właśnie my, RCEE z Płocka przedstawiliśmy Pawłowi Jordanowi zarys projektu i wyszliśmy z propozycją, aby BORIS poprowadził 4 wybrane organizacje pozarządowe aktywne na polu edukacji ekologicznej przez proces samooceny organizacyjnej, a następnie przez serię szkoleń i konsultacji usprawniających i wzmacniających niektóre z obszarów działalności w poszczególnych organizacjach.

Konsultanci i trenerzy BORISa to osoby kompetentne, profesjonaliści wychodzący naprzeciw oczekiwaniom. Dzięki ich rzetelności i zaangażowaniu w pracę projekt przebiega sprawnie zmierzając ku założonym celom. Nasze spotkania z Pawłem, Kasią i Joasią, często wielogodzinne, spędzone na dyskusjach, sporach, częstej burzy mózgów, twórczej pracy całych zespołów naszych organizacji pozwoliły nam poznać się bliżej, zawrzeć nowe przyjaźnie, a co więcej, pozwoliły spojrzeć na siebie i swoją organizację inaczej – z nowej perspektywy. (…)

Dzięki pracy z BORISem nasza organizacja wprowadziła jasny podział kompetencji. Dokonaliśmy oceny naszych programów pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Poprawiliśmy założenia ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej opartej na społeczności Krąg. Rozszerzyliśmy i uporządkowaliśmy naszą działalność merytoryczną oraz źródła finansowania.”

Ewa Romanow – Centrum Edukacji Ekologicznej i Stowarzyszenie „Eko- Inicjatywa”

„Kontakt z BORISem, jak się okazało po kilku latach współpracy, stał się dla mnie i mojej organizacji jednym ze strategicznych wydarzeń, które zdecydowały o rozwoju kwidzyńskiego ośrodka ekologiczno- społecznego. Dzięki specjalistom z BORISa poznaliśmy nowoczesne metody pracy stawiające w centrum uwagi współpracę z mieszkańcami. Partnerska współpraca z „kwiatem” polskiej pozarządówki mobilizuje nas do ciągłego podnoszenia jakości pracy oraz stwarza szansę uczestniczenia w wydarzeniach ważnych dla polskiego sektora społecznego.”

Ewa Jasińska- dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Białymstoku

„Z zespołem BORISa zetknęłam się w 1996 roku. Nie był to niestety dobry początek. Planowaliśmy wspólne wydanie poradników i ze wstydem musze przyznać że z naszej winy nic z tego wówczas nie wyszło. Na szczęście nie zaważyło to na naszej współpracy. Bardzo cieszę się, że mogliśmy pomóc BORIS-owi w rozpoczęciu pracy nad tworzeniem Centrów Aktywności Lokalnej w Polsce. Atmosfera jaka towarzyszy naszej wspólnej pracy, „nadawanie na tych samych falach” zapewne w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania razem kilkunastu już, a może nawet kilkudziesięciu różnych form szkoleniowych. Bardzo cenię kreatywność, innowacyjność i profesjonalizm wszystkich pracowników Biura. Jestem pełna uznania dla programów, które realizujecie w całej Polsce. Wasza misja jest mi bardzo bliska i zawsze cieszę się kiedy mogę w jakimś stopniu pomóc w jej realizacji.”

Anna Rozicka – dyrektor Fundacji im. S. Batorego

“BORIS nie tylko ma ciągle nowe pomysły, ale – w odróżnieniu od wielu organizacji – dba o to, by te pomysły przekształcać w konkretne, długofalowe działania. Z tych działań zrodziły się nowe organizacje, bez których dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić mapę „pozarządówki”.

Małgorzata Czarnecka – dyrektor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

„BORIS cenię za konsekwencję działań w dążeniu do osiągania konkretnych celów, za dzielenie się wiedzą i rzeczowe poradnictwo, za rozsiewanie idei i mądre inspiracje, za kompetencje i wiarygodność każdego członka zespołu, za wartości i postawy, jakie reprezentują; w końcu za zapał, entuzjazm, pozytywną energię i wiarę.”

Jacek Jakubowski – wieloletni wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

„Cenię BORIS za:

  • strategiczne myślenie o własnej organizacji i zaszczepianie takowego innym(mnie też);
  • konsekwentne tworzenie dużych, dobrze przygotowanych przedsięwzięć i wielką sztukę ich usamodzielniania bez opuszczania;
  • otwartość na współpracę, chęć uczenia się bez zatracania swojej tożsamości;
  • szerzenie ważnych wartości (zaangażowanie w rozwiązywanie problemów),
  • branie   odpowiedzialności za siebie, środowisko lokalne i świat cały;
  • zwykłą codzienną otwartość, sympatyczność poszczególnych osobników, chęć pomocy w drobnych i wielkich sprawach i umiejętność przetworzenia tego w specyficzną „kulturę  organizacji”.

Mógłbym jeszcze kilka rzeczy znaleźć, ale nie chcę Was zawstydzać (choć tacy   znowu zakompleksieni to chyba nie jesteście). Generalnie – uwielbiam Was, podziwiam i uważam, ze takie organizacje w całości trzeba klonować.”

Ewa Smuk Stratenwerth – stowarzyszenie ekologiczno – kulturalne „Ziarno”

BORIS jest dla mnie wzorem i przyjacielem. Wzorem, bo w dobie zachwiania wartości, upolitycznienia życia, indyferentyzmu moralnego, jest ostoją  podstawowych zasad, którymi powinny kierować się organizacje pozarządowe.

Jest prawdziwie organizacją „służebną”, która przypomina mi w piękny, głęboki, a jednocześnie nowoczesny sposób o idei służby społecznej.

Przyjacielem, bo zawsze wiem, gdzie mam zadzwonić, napisać, udać się, gdy pojawią się kłopoty, przeciwności losu zapukają do moich drzwi, a szara, trudna codzienność dotkliwie podetnie mi skrzydła.

Dziękuję Wam, Przyjaciele z BORISA i szczerze życzę Wam 100 lat, bo takie organizacje nie powinny nigdy zniknąć z mapy Polski.”

Basia Bąbska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

BORIS jest jedną z najbardziej aktywnych i kreatywnych organizacji pozarządowych nieograniczająca swoich działań do jednego sektora, czy też problemu. Profesjonalna kadra jest wyposażona w rzadko spotykane umiejętności inspirowania do działań na rzecz wspólnego dobra różnych podmiotów życia społecznego. Współtworząc Centra Aktywności Lokalnej BORIS rozpoczął wielki proces włączania przedstawicieli różnych sektorów w działaniu na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. Przełamał stereotyp, że sektorowi pozarządowemu nie po drodze z instytucjami spoza tego sektora.

BORIS jako organizacja nie tylko potrafi wspólnie z innymi realizować nowatorskie projekty, służyć radą, ale przede wszystkim jest dowodem na to, że sektor pozarządowy może być nauczycielem i wzorem do naśladowania dla instytucji samorządowych i nie tylko. To dzięki Stowarzyszeniu BORIS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu posiadł umiejętności w zakresie pracy ze społecznościami lokalnymi, co w efekcie pozwoliło na zmianę wizerunku i rozszerzenie katalogu świadczonej pomocy.

„Sluzhenye” (centrum wspierania organizacji pozarządowych w Rosji, okręg Niżnyj Nowgorod)

Sluzhenye NGO Support Center (N.Novgorod, Russia) ceni sobie partnerstwo z tak znamienitą polską organizacją, jako że zawsze uważaliśmy, iż wspólne doświadczenia są podstawą dla trwałej i udanej współpracy. Jesteśmy szczęśliwi mając BORIS za partnera w realizacji wspólnego projektu i mamy nadzieję na współpracę w przyszłości. Współpracujemy z BORIS od 2001 roku i jest to dobra droga do wzajemnego poznania naszych krajów, zawodowego oraz wzmocnienia kontaktów osobistych.

Alla Anufrieva, PR manager:

Wymiana i partnerstwo są zawsze użyteczne. Mamy wiele wspólnego i wspaniałym jest, że dzięki nauce z polskiego doświadczenia możemy unikać błędów i inspirować się rezultatami jakie osiąga polska organizacja. BORIS pracuje solidnie, profesjonalnie i zdecydowanie. W jego nastawianiu jest wiele praktyczności i zdrowego rozsądku, który stwarza skuteczną równowagę dla naszego emocjonalnego podejścia.

Elena Zharkova, Volunteer Center director

Pierwsze spotkanie z liderami BORISa – Paweł Jordan i Zbigniew Wejcman – w Warszawie uderzyło mnie. Oczekiwałam spotkania z kobietą jak to się zwykle dzieje w Rosji w sektorze pomocy społecznej, a tym czasem zobaczyłam ambitnych, inteligentnych i zdecydowanych mężczyzn całkowicie oddanych misji trzeciego sektora. Wtedy uświadomiłam sobie że pomoc społeczna ma świetlaną przyszłość i jest wielkim wyzwaniem, i to utwierdziło moją wiarę w to co robię.

Szkolenia były wyzwaniem. Najpierw doszedł do mnie głos lektora w tonie oficjalnym, który spowodował iż zadrżałam i chciałam udowodnić że także posiadamy pewną wiedzę, doświadczenie oraz poglądy którymi moglibyśmy się podzielić, lecz nieoczekiwanie napłynęła odpowiedź ze strony szkolących iż oni się również uczą od nas. To była wspaniała dwustronna komunikacja korzystna dla wszystkich stron.

Vaidotas Ilgius, NISC director (centrum wspierania organizacji pozarządowych na Litwie)

BORIS był dla nas (Centrum informacji i wspierania NGO w Wilnie) jak starszy brat. W 1995 kiedy rozpoczynaliśmy budowę naszego centrum, pierwszą rzeczą jaką zrobiliśmy była wizyta w BORISie dzięki której dowiedzieliśmy się co robić a czego nie. Wiecie jak to jest z braterstwem – często starszy brat staje się nie tylko partnerem do zabawy (5 wspólnie wdrożonych projektów! a może w przyszłości następne) ale również wzorem do naśladowania i opiekunem. Najlepszy przyjaciel.

Taki był właśnie dla nas BORIS. To będzie trwać – w nowej europie będziemy nawet bliżsi.

Tamás Scsaurszki, Ch.S. MOTT Foundation, program officer

Jednym z powodów, dla których podziwiam BORIS jest sposób, w jaki łączy on świadczenie podstawowych usług dla organizacji pozarządowych w Polsce z innowacyjnością. Dzięki codziennej pracy z wieloma różnorodnymi organizacjami, BORIS ma dobre rozpoznanie problemów i potrzeb, którymi należy się zająć, aby usprawnić pracę organizacji. Wspólnie z partnerami przygotowuje on i realizuje potrzebne projekty, a następnie usamodzielnia je, przekazując partnerom podstawowe kompetencje do dalszego ich rozwoju. Trudno jest obecnie znaleźć drugą tak dobrą organizację, która nie jest nastawiona wyłącznie na pozyskiwanie nowych programów i zapewnienia sobie finansowania i rozwoju.