PROJEKT SCWO 2019 – 2020 – AKTUALNE INFORMACJE ZAMIESZCZAMY W SERWISIE: WARSZAWA.NGO.PL/SCWO

Infolinia: 22 828 91 23

e-mail: scwo@warszawa.ngo.pl

ARCHIWUM PROJEKTU SCWO 2016-1018

KONSULTACJE dotyczą szeroko rozumianego zarządzania, w tym tworzenie i zarządzanie organizacją (zakładanie stowarzyszenia, fundacji, rozwiązanie organizacji, wypełnianie formularzy do KRS, procedury wewnętrzne w organizacji, planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, ubieganie się o status OPP, zarządzanie zespołem, wewnętrzne wzmacnianie organizacji, wolontariat, planowanie przyszłych działań, pozyskiwanie środków na działania społeczne w tym pisanie projektów i wniosków o dotacje, rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych, samoocena organizacji i ewaluacja działań, przygotowanie i rozliczanie projektów).

Konsultacje świadczone są od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 oraz drogą elektroniczną i telefonicznie pod numerem 22 620 31 92. Z konsultacji mogą korzystać wszystkie organizacje, osoby zakładające organizacja oraz osoby z nimi współpracujące.  Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

KONSULTANCI:


PORADNICTWO KSIĘGOWE dotyczy tworzenia Zakładowej Polityki Finansowej; przestrzegania Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, księgowanie wpływów, kosztów i poniesionych wydatków, tworzenie budżetów, sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji i przygotowania dokumentów, dokumentowanie kosztów (opisywanie faktur), zobowiązania wobec ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne) i US, pomoc w konkretnych problemach podatkowych i księgowych itp. DORADCA: KRZYSZTOF ŚLIWIŃSKI krzysztofs@boris.org.pl

PORADNICTWO PRAWNE dotyczy rejestracji w KRS, statusu OPP w KRS, problemów prawnych w kontaktach z darczyńcami, US, ZUS, prawa związanego z użytkowaniem lokalu, konfliktów związanych z prawem pracy czy procedurami prawnymi związanymi z zarządzaniem personelem w organizacji, stosowaniem Ustawy o finansach publicznych, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DORADCA: EDYTA JORDAN edytaj@boris.org.pl

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest stacjonarnie. Możliwe są także porady poprzez e-mail i telefon pod numerem 22 620 31 92. Z konsultacji mogą korzystać wszystkie organizacje, osoby zakładające organizacja oraz osoby z nimi współpracujące. Nasz lokal nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.