Współpraca w ramach Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT powstała w 1994 roku jako wspólne przedsięwzięcie sześciu niezależnych centrów wspierania (z Gdańska, Katowic, Lublina, Poznania i dwóch z Warszawy), które w 1996 r. podpisały umowę o współdziałaniu. Misją Sieci jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez pomoc organizacjom pozarządowym, grupom samopomocowym i rożnego rodzaju inicjatywom obywatelskim.

Celem wspólnych przedsięwzięć realizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT jest:

 • inicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi;
 • tworzenie i stosowanie standardów etycznych i zawodowych wśród organizacji pozarządowych – szczególnie standardu otwartości jako elementu samoregulacji;
 • zwiększanie umiejętności i profesjonalizacja pracowników ośrodków wspierania
 • koordynacje współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnymi władzami samorządowymi i innymi organami samorządowymi w zakresie tworzenia systemu kontraktowania zadań samorządu przez organizacje pozarządowe;
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej instytucji obywatelskich u przedstawicieli administracji lokalnej – radnych i władz wykonawczych – dzięki metodom promocji i lobbingu przez przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

W chwili obecnej SPLOT zrzesza 11 organizacji:

 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (Łódz)
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (Rzeszów)
 • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg)
 • Stowarzyszenie KLON/JAWOR (Warszawa)
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk)
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy (Lublin)
 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok)
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Jelenia Góra)
 • Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Słupsk)
 • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST (Katowice)

Najwyższym organem Sieci jest Rada Programowa składająca się z dwóch przedstawicieli każdego z ośrodków. Organem wspomagającym działania Rady Programowej jest 5-osobowe Prezydium wybrane spośród jej członków. Na czele obydwu organów stoi Przewodniczący (obecnie jest nim dyrektor BORIS). Rada Programowa powołała Komisję Standaryzacyjną, która opracowała procedury i narzędziami kontroli jakości usług świadczonych przez ośrodki. Służy ona pomocą ośrodkom w realizacji standardów oraz czuwa nad ich przestrzeganiem.