Celem większości działań realizowanych przez BORIS – szkoleń, poradnictwa, konsultacji, publikacji – jest poprawienie efektywności zarządzania organizacją pozarządową.Promujemy stabilny wzrost organizacji, poprzez angażowanie wszelkich jej członków w wypracowanie usług takiej jakości, jakiej życzą sobie odbiorcy.

Uważamy, że: jakość usług powinna być na pierwszym miejscu w organizacji ważne są nie tylko rezultaty działania, ale także proces, który doprowadza do tych rezultatów raz popełnione błędy mogą zostać wyeliminowane dzięki stosowaniu wskazań uzyskanych w wyniku monitoringu i ewaluacji.

Organizacja będzie się rozwijała, a jej dzialalność na bieżąco będzie modyfikowana w zależności od zmieniających się potrzeb i uwarunkowań społecznych gdy: członkowie organizacji będą posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności. członkowie organizacji będą współuczestniczyli w zarządzaniu organizacją i będą działali w oparciu o wspólne cele i zasady.

Uczymy liderów organizacji pozarządowych jak zarządzać ludźmi, systemami, strukturą i strategią w kontekście dynamiki otoczenia.