Kampania „Właśnie po to!”, promująca ekonomię społeczną, ruszyła! Zapraszamy do Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej!


Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją w kraju informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Stowarzyszenia BORIS pracuje zdalnie.

Kontakt:

Informacje ogólne i sprawy organizacyjne – Ewelina Markowska (ewelina@boris.org.pl). Telefon 22 890 94 49.

Porady i konsultacje prowadzone są telefonicznie i mailowo  za pośrednictwem infolinii SCWO  – tel. 22-828 91 23, e-mail:  scwo@warszawa.ngo.pl, szczegółowe informacje www.warszawa.ngo.pl

Konsultacje w ramach Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są prowadzone telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie http://lowes.boris.org.pl/kontakt/BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.

Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.

Metody, którymi realizujemy nasz cel to przede wszystkim: informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.

Uważamy, że państwo powinno włączać się tylko w te działania, z którymi zorganizowane grupy obywateli sobie nie radzą.

Mottem naszej działalności jest zasada:

Tak mało państwa, jak to możliwe – tak dużo, jak to konieczne.

Stowarzyszenie BORIS jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”
oraz Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA