Usługi odpłatne

Świadczymy usługi odpłatne skierowane do różnych grup klientów:

– Organizacje pozarządowe: m.in. wsparcie w planowaniu strategicznym, szkolenia, doradztwo, ewaluacja projektów.

– Jednostki Samorządu Terytorialnego: m.in. wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju i strategiach rozwiązywania problemów społecznych, analizy i badania, ewaluacje.

Pytania o ofertę odpłatną prosimy kierować mailowo na adres boris@boris.org.pl

Uslugi_odplatne_2

Projekty realizowane w ramach Programu: