Budowanie Partnerstw Lokalnych

Wspieramy powstawanie i rozwój partnerstw lokalnych na Mazowszu, co zaowocowało ukonstytuowaniem się Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych. Ponadto angażujemy się w inicjowanie współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami czy – szerzej – innymi podmiotami życia lokalnego.

 Jesteśmy obecni w wielu wspólnotach lokalnych na Mazowszu, współpracując zarówno z licznymi JST, jak i lokalnymi organizacjami wspierającymi rozwój społeczny i aktywność obywatelską, w tym z centrami wsparcia NGOs.

Projekty realizowane w ramach Programu: