Kręgi Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Model Kręgów Wsparcia wytwarza nowe podejście, wytyczając wizję inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej z naciskiem na osobiste sieci wsparcia i relacji. Kładzie akcent na włączanie osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu życia w społeczności. Podkreśla znaczenie podmiotowości i empowermentu osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz rolę rodzin i społeczności w podnoszeniu jakości życia. To praca nad zabezpieczeniem bezpiecznej przyszłości zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice odejdą. Ma to prowadzić do umożliwienia bezpiecznego dalszego życia osoby z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej (przy koniecznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu).

Liczne przykłady pozytywnej zmiany w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodzin w Polsce potwierdzają słuszność podejmowanych działań i dają szansę na nowy paradygmat współpracy środowiskowej.

Stowarzyszenie BORIS promuje i wspiera rozwój modelu Kręgów Wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce od 2013 roku. A głównym partnerem współtworzącym i rozwijającym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Kregi_wsparcia_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna_2

Więcej o Kręgach Wsparcia: https://kregiwsparcia.pl/

Projekty realizowane w ramach Programu: