Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym na Mazowszu przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

W Stowarzyszeniu BORIS od 2011 roku prowadzimy działania w obszarze ekonomii społecznej. Jesteśmy po to, by w lokalnych wspólnotach powstawały przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki temu mieszkańcy, pozostający dotąd na uboczu rynku pracy, wychodzą na prostą i znajdują pracę, a firmy wspierają rozwój społeczności lokalnych.

IMG_3570

W ciągu ostatnich 5 lat pomogliśmy utworzyć prawie 20 przedsiębiorstw społecznych, świadczących takie usługi jak prowadzenie żłobka i przedszkola, kawiarni, firmy budowlanej, czy oferujące usługi sprzątania lub testowania stron internetowych. Pracę w nich znalazło ponad 100 osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne, osoby wychodzące z bezdomności). Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne (m.in. specjalistyczne szkolenia, doradztwo) środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Pomagamy samorządom chcącym wspierać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne poprzez stosowanie klauzul społecznych, a także przedsiębiorcom sektora prywatnego chcącym nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi. 

Aby skorzystać ze wsparcia LOWES, przejdź na stronę lowes.boris.org.pl

Projekty realizowane w ramach Programu: