Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej boris.org.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji: 

 

Stan dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

  • W niektórych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.

 

Stan dostępności cyfrowej

 

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

 

Skróty klawiaturowe

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Agnieszki Iwaniak, mailowo – agnieszka@boris.org.pl lub telefonicznie 22 630 31 92

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba organizacji  nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Jeśli ktoś ma szczególne potrzeby związane z poruszaniem się, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, umówimy się w dogodnym dla osoby miejscu.