Aktywność obywatelska, wsparcie procesów rzeczniczych

Realizujemy projekty wspierające szeroko rozumianą aktywność obywatelską, w tym działania rzecznicze i samorzecznicze.

Zależy nam przede wszystkim na wspieraniu głosu tych osób, których interesy są słabiej reprezentowane. Celem rzecznictwa jest zmiana systemowa, która spowoduje lepszą realizację interesów danej grupy.

Poniżej znajdziecie projekty, w których wspieramy m.in. głos kobiet w lokalnej aktywności czy realizację wartości podstawowych Unii Europejskiej.

Projekty realizowane w ramach Programu: