Stowarzyszenie BORIS

Tak mało państwa, jak to możliwe – tak dużo, jak to konieczne.

Stowarzyszenie BORIS

Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit działającym od 1992 roku na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji trzeciego sektora w Polsce. Wspieramy i łączymy różne inicjatywy, pracując zarówno w małych społecznościach, jak i przedsięwzięciach ponadregionalnych czy międzynarodowych.