Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. W chwili obecnej zrzesza blisko 100 ośrodków pomocy społecznej z terenu Województwa Mazowieckiego. Poprzez swoje działanie stara się wyrażać wspólne opinie na ważne i aktualne tematy w pomocy społecznej, zajmować wobec nich stanowisko, kształtować właściwy obraz ośrodków pomocy społecznej. Ponadto jest organizatorem spotkań i szkoleń dla swoich członków, odpowiadając tym samym na ich potrzeby.

Forum to jednostka konsultacyjno-samokształceniowa, której celem jest: – podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w województwie mazowieckim; – wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; – prezentowanie opinii członków Forum, wobec innych instytucji i organizacji.

Więcej na temat działań Forum dowiesz się, odwiedzając stronę https://mfops.boris.org.pl/

Forum_osrodkow_pomocy_spolecznej_2

Projekty realizowane w ramach Programu: