Erasmus+

Od początku naszego działania wymieniamy się doświadczeniami z Partnerami z różnych krajów Europy i wspólnie rozwijamy nowe idee. Chcemy wykorzystywać efekt synergii wiedzy i doświadczenia organizacji europejskich, dla wspierania rozwoju sektora obywatelskiego w Europie, w tym wśród naszych wschodnich sąsiadów.

Realizowaliśmy projekty międzynarodowe m.in. z Programu RITA oraz komponenty międzynarodowe do projeków realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od 2020 roku realizujemy projekty współfinansowane w ramach Programu Erasmus+. W 2023 roku uzyskaliśmy Akredytację Erasmus + w sektorze Edukacja Dorosłych.

Erasmus_2

Projekty realizowane w ramach Programu: