Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze

Cel projektu

Projekt zajmuje się problemem niewystarczającej aktywności kobiet w powiatach wołomińskim, legionowskim, żyrardowskim i grójeckim w debatach publicznych, procesach demokratycznych i działalności publicznej w społecznościach lokalnych na szczeblu gminy/powiatu. Głównym celem trwającego 11 miesięcy projektu jest wzmocnienie motywacji kobiet do podejmowania aktywności społecznej wykraczającej poza stereotypowe postrzeganie lokalnych liderek wiejskich; zwiększenie zaangażowania kobiet w debatach publicznych i procesach demokratycznych na szczeblu gminy/powiatu; zwiększenia umiejętności kobiet w zakresie kompetencji potrzebnych do udziału w debatach publicznych i procesach demokratycznych oraz lokalnym rzecznictwie.

Odbiorcy projektu

Kobiety, mieszkanki mniejszych miejscowości w wybranych powiatach woj. Mazowieckiego, społeczności lokalne

Opis projektu

Poznajcie lokalne liderki, zainspirujcie się i bądźcie aktywne!

Zapraszamy aktywne kobiety z małych mazowieckich miejscowości do rozwoju i wspólnego działania.

Dzięki udziałowi w szkoleniach kobiety z lokalnych społeczności zwiększą swoją skuteczność w działalności społecznej, włączą się w procesy tworzenia lokalnych polityk publicznych, np. konsultacje społeczne, zbudują poczucie swojej sprawczości i wpływu na zmiany na poziomie lokalnym, świadomie podejdą do wyborów samorządowych, zbudują sieć lokalnej współpracy.

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Pierwsza grupa szkoleniowo – rozwojowa rozpoczyna pracę w powiecie wołomińskim 17 lutego 2024. 

Do połowy kwietnia 2024 trwają szkolenia pierwszej grupy. Kobiety z okolic Tłuszcza w powiecie wołomińskim spotykają się, aby poznawać swoje kompetencje i rozwijać te związane z aktywnością społeczną, m.in. facylitacją spotkań, prezentacjami publicznymi, wpływaniem na lokalna rzeczywistość społeczną.

17 lutego 2024 – „Ja: moje kompetencje i mój aktywizm”. Pierwsze szkolenie prowadziła Katarzyna Rostek, doświadczona lokalna działaczka społeczna i samorządowa. Uczestniczki zyskały świadomość, jakimi wartościami kierują się w działaniach społecznych, jaką mocą dysponują i w jakich kierunkach mogą się rozwijać. Dowiedziały się też, jak różnorodne działania mogą podejmować jako liderki lokalne.

2 marca 2024 – „Ja i mój wpływ na lokalne polityki publiczne i kształtowanie lokalnej rzeczywistości społecznej”. Na kolejnym spotkaniu Emilia Buczyńska – Kołodziejek przekazywała uczestniczkom wiedzę na temat narzędzi, dzięki którym można szukać poparcia lokalnego dla swoich inicjatyw. Kobiety nauczyły się, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych i współtworzyć Radę Pożytku Publicznego a także zyskały świadomość, dlaczego warto brać udział w konsultacjach społecznych. Zrozumiały także, że mogą mieć realny wpływ na proces decyzyjny na poziomie gminy.

16 marca 2024 – „Ja i moje kompetencje prowadzenia spotkań z mieszkańcami”. W budowaniu kompetencji prowadzenia spotkań wspierała uczestniczki Anna Żelazowska. Rozmawiano o tym, czym jest facylitacja i jakie są jej techniki oraz jakie są zasady prowadzenia spotkań. Kobiety rozpoczęły także dyskusję o tym, jakie lokalne tematy są ważne dla nich i innych mieszkańców.

6 kwietnia 2024 „Ja i moje kompetencje wstąpień publicznych”. Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych poprowadziła Dorota Setniewska. Było ważne dla uczestniczek, z których większość nie miała do tej pory doświadczeń w tym zakresie. Szczególnie interesujące okazały się techniki radzenia sobie ze stresem i różne narzędzia, których można używać podczas wystąpień publicznych.

W kwietniu zakończył się proces szkoleniowy pierwszej grupy. Kobiety przy dalszym wsparciu BORIS wkrótce będą organizować spotkania z mieszkańcami na ważne dla nich lokalnie tematy. Niedługo więcej informacji na ten temat!


POWIAT GRÓJECKI

Już 13 kwietnia rozpoczynamy spotkania drugiej grupy, tym razem w Belsku Dużym w powiecie grójeckim.

Do 3 kwietnia trwa nabór do grupy – zgłosić można się na cały cykl (nie ma możliwości udziału w pojedynczych spotkaniach). Szkolenia odbędą się stacjonarnie w następujących terminach:

  • 13.04 (sobota) w godz. 10-15 – Ja: moje kompetencje i mój aktywizm
  • 20.04 (sobota) w godz. 10-15 – Ja i mój wpływ na lokalne polityki publiczne i kształtowanie lokalnej rzeczywistości społecznej 
  • 26.04 (piątek) w godz. 14-19 – Ja i moje kompetencje prowadzenia spotkań z mieszkańcami (facylitacja)
  • 11.05 (sobota) w godz. 10-15 – Ja i moje kompetencje wystąpień publicznych

Jeśli chcesz głosić chęć udziału, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/h9nJZWBnCAC86pv9A

Do udziału w cyklu szkoleniowym w powiecie grójeckim przyjętych zostało 15 kobiet! Dziękujemy za zgłoszenia i cieszymy się na nadchodzącą wspólną podróż rozwojową!🎆😍

13.04.2024 – Ja: moje kompetencje i mój aktywizm. Dzisiaj zaczynamy Akademię Kobiet Aktywnych w Belsku Dużym. Rozmawiamy o kompetencjach ważnych dla lokalnych liderek, o potencjałach, o naszych mocnych stronach i tym, co nas napędza do działania. Szkolenie prowadziła Ania Żelazowska – Kosiorek

20.04.2024 – Ja i mój wpływ na lokalne polityki publiczne i kształtowanie lokalnej rzeczywistości społecznej. Oj działo się w Belsk Duży w weekend 💥 Aktywne kobiety z powiatu grójeckiego rozmawiały m.in. o tym, jak działa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Oświatowa czy Rada Sportu, dlaczego warto brać udział w konsultacjach społecznych, co można znaleźć na BIPie, i jak skorzystać z Dostępu do Informacji Publicznej, jeśli czegoś nie ma na BIPie 😉 Szkolenie poprowadziła Emilia Buczyńska – Kołodziejek.

26.04.2024 – Ja i moje kompetencje prowadzenia spotkań z mieszkańcami (facylitacja)


Masz pytania? Napisz do koordynatorki projektu Agnieszki Iwaniak: agnieszka@boris.org.pl

Pobierz klauzulę RODO – projekt Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze

Działania realizowane w ramach projektu:

Kampania promocyjna, 2 cykle warsztatów szkoleniowo – rozwojowych dla kobiet

Miejsce realizacji:

powiaty: żyrardowski, grójecki, wołomiński, legionowski

Okres realizacji:

01.09.2023 – 30.06.2024

Realizator:

Nie dotyczy

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

German Marshall Fund of the United States