Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze

Cel projektu

Projekt zajmuje się problemem niewystarczającej aktywności kobiet w powiatach wołomińskim, legionowskim, żyrardowskim i grójeckim w debatach publicznych, procesach demokratycznych i działalności publicznej w społecznościach lokalnych na szczeblu gminy/powiatu. Głównym celem trwającego 11 miesięcy projektu jest wzmocnienie motywacji kobiet do podejmowania aktywności społecznej wykraczającej poza stereotypowe postrzeganie lokalnych liderek wiejskich; zwiększenie zaangażowania kobiet w debatach publicznych i procesach demokratycznych na szczeblu gminy/powiatu; zwiększenia umiejętności kobiet w zakresie kompetencji potrzebnych do udziału w debatach publicznych i procesach demokratycznych oraz lokalnym rzecznictwie.

Odbiorcy projektu

Kobiety, mieszkanki mniejszych miejscowości w wybranych powiatach woj. Mazowieckiego, społeczności lokalne

Opis projektu

Dzięki udziałowi w szkoleniach kobiety z lokalnych społeczności zwiększą swoją skuteczność w działalności społecznej, włączą się w procesy tworzenia lokalnych polityk publicznych, np. konsultacje społeczne, zbudują poczucie swojej sprawczości i wpływu na zmiany na poziomie lokalnym, świadomie podejdą do wyborów samorządowych, zbudują sieć lokalnej współpracy.

Pierwsza grupa szkoleniowo – rozwojowa rozpoczyna pracę w powiecie wołomińskim 17 lutego 2024. 

Działania realizowane w ramach projektu:

Kampania promocyjna, 2 cykle warsztatów szkoleniowo – rozwojowych dla kobiet

Miejsce realizacji:

powiaty: żyrardowski, grójecki, wołomiński, legionowski

Okres realizacji:

01.09.2023 – 30.06.2024

Realizator:

Nie dotyczy

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

German Marshall Fund of the United States