Działalność ekonomiczna (pożytku publicznego i gospodarcza) podmiotów ekonomii społecznej