Jak zorganizować zespół, aby skutecznie realizował działania w społeczności?