Projekt SPLOT Wartości – Splot Values

Interior designer working on a project

Projekt Splot Wartości jest  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań. Projekt obejmie wsparciem min. 460 organizacji pozarządowych […]

Godziny pracy biura BORIS w 2023

Businesswoman working on laptop in modern coworking.

Nasze biuro przy ul. Wareckej 4/6 w Warszawie jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt mailowy: boris@boris.org.pl lub bezpośrednio na adresy e-mail pracowników.