Peace, power, poetry. Women’s perspective on society divisions

Cel projektu

Projekt ma na celu zachęcenie edukatorek i edukatorów osób dorosłych do włączania w programy rozwojowe zagadnień dotyczących wzmacniania roli kobiet w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Odbiorcy projektu

Kadra Stowarzyszenia BORIS, Osoby uczące dorosłych, w szczególności kobiety

Opis projektu

W ramach projektu edukatorki z 5 krajów wymeniały się doświadczeniami i wypracowywały narzędzia przydatne we wspieraniu i edukacji kobiet. Pracowałyśmy metodami nieformalnymi, wspierającymi wyrażanie siebie i poczucie własnej skuteczności, ale także zrozumienie międzykulturowe, zdobywanie wiedzy, praktykowanie wzajemnego szacunku, tolerancji i konstruktywnego myślenia. Dyskutowałyśmy nad kobiecą perspektywą w obszarze współczesnych wyzwań i podziałów w Europie. W ramach projektu powstał narzędziownik oraz publikacja, które można pobrać na stronie http://wp.weltgewandt-ev.de/

Działania realizowane w ramach projektu:

Nie dotyczy

Miejsce realizacji:

Polska, Niemcy, Irlandia, Estonia, Francja

Okres realizacji:

Nie dotyczy

Realizator:

weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V., Berlin/DE, HORS PISTES, Marseille/FR, OÜ Innowise, Tallinn/EE, Kildare and Wicklow Education and Training Board, Naas/IRL, To the Future, Wroclaw/PL

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Nie dotyczy