Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza – subregion 1

Cel projektu

Przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom Mazowsza idei Ekonomii Społecznej

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy i mieszkanki Mazowsza, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit), osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES), przedstawiciele JST, otoczenie ES

Opis projektu

Projekt zakłada popularyzację ekonomii społecznej wśród mieszkańców i mieszkanek Mazowsza, podmiotów Ekonomii Społecznej i osób pracujących w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Działania realizowane w ramach projektu:

Szkolenia, seminaria, otwarte spotkania lokalne z ekonomią społeczną i ryneczki pracy, gry terenowe na temat ES, wizyty studyjne, kampania promocyjna

Miejsce realizacji:

m.st. Warszawa, powiaty: żyrardowski, grójecki, sochaczewski, legionowski, wołomiński, warszawski – zachodni

Okres realizacji:

30.06.2023 – 31.12.2025

Realizator:

Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego