Projekty realizowane w ramach akredytacji Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 1

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kadry Stowarzyszenia i realizacja opracowanego przez nas Planu Erasmusa. W oparciu o wypracowywaną przez cały zespół Strategię Rozwoju BORIS, zdiagnozowaliśmy 4 główne obszary potrzeb związanych z rozwojem naszej organizacji. Dzięki rozwojowi w tych obszarach, będziemy mogli lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne naszych odbiorców. 1. Rozwój metodologii uczenia dorosłych 2. Wsparcie osób z grup o szczególnych potrzebach, w tym migrantów 3. Nowoczesne metody zarządzania projektami i organizacją 4. Kompetencje językowe kadry

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są pracownicy i współpracownicy BORIS, edukatorzy osób dorosłych, oraz osoby uczące się – uczestnicy realizowanych przez Stowarzyszenie projektów.

Opis projektu

Od 2023 roku Stowarzyszenie BORIS ma status organizacji akredytowanej w ramach Akcji 1 programu Erasmus + Edukacja Dorosłych! Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W 2023 rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu w ramach akredytacji. Poniżej działania wspierające rozwój naszego Zespołu, które do tej pory zrealizowaliśmy

Kurs językowy 2023 – Agata wzięła udział w 2 tygodniowym kursie języka angielskiego na w szkole językowej na Malcie.

Marzec 2024 – Agnieszka uczestniczyła w w tygodniowym kursie „Bridging Teaching and Coaching: Cultivating Emotional Intelligence in Education”. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w kursie, doświadczyć uczenia się w międzynarodowym środowisku edukatorek z Holandii, Estonii, Portugalii, Litwy, Szwecji i Chorwacji 🌍 A tu krótka relacja przygotowana przez goszczącą nas szkołę: https://www.erasmustrainingcourses.com/…/bridging…

Maj 2023 – Kurs językowy na Cyprze i kurs facylitacji graficznej w Genui. Kolejne nasze pracowniczki odbyły 2 tygodniowy kurs angielskiego w zagranicznej organizacji. Brałyśmy także udział w kursie facylitacji graficznej w Genui – bardzo ciekawa i rozwijająca metoda, użyteczna zwłaszcza w pracy w środowisku międzykulturowym, wielojęzykowym czy w pracy z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznych.

Na zdjęciu kobieta prezentuje rysunek, prosty schemat, na flipcharcie

Lipiec 2024 – mobilność grupowa osób uczących się do Berlina. To nasza pierwsza mobilność grupowa osób uczących się. Przez 4 dni 6 uczestniczek wraz z 2 edukatorkami gościła Sophia z partnerskiej organizacji weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung, która od wielu lat działa w Berlinie realizując lokalne i międzynarodowe projekty na rzecz integracji, kultury, włączenia społecznego, edukacji, a z BORIS współpracuje od 2020 roku. Bardzo dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i ciekawy program 💐Uczestniczki projektów BORIS, aktywne kobiety z lokalnych społeczności, miały okazję wziąć udział w zajęciach edukacji finansowej i poznać platformy e-learningowe, poznać pracę w berlińskich centrach wspierania kobiet, odwiedzić społecznościowe miejsce aktywności lokalnej i kooperatywę SMART. Od Sophii dowiedziałyśmy się też więcej o historii Berlina i roli kobiet w przemianach 1989 roku, w których ona sama brała aktywny udział. Wieczorami zwiedzałyśmy Berlin, niektóre z nas po raz pierwszy! To był czas inspiracji✨ i zanurzenia w europejskiej kulturze!

8 uczestniczek projektu z BORIS siedzi przy stole w sali szkoleniowej. Dwie prowadzące stoją i machają do obiektywu.

Działania realizowane w ramach projektu:

Wyjazdy edukacyjne kadry – kursy i job shadowing. Mobilności grupowe osób uczących się

Miejsce realizacji:

Unia Europejska

Okres realizacji:

2023 – 2027

Realizator:

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Projekt finansowany z Unii Europejskiej