W wyniku prowadzonych przez BORIS konsultacji, szkoleń, działalności informacyjnej oraz innowacyjnych programów w wielu lokalnych społecznościach organizacje pozarządowe coraz lepiej odpowiadają na potrzeby swojego otoczenia oraz opracowują programy będące wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i dla całej społeczności lokalnej.

BORIS pragnie zwiększać efektywność, zasięg oddziaływania oraz stabilność swoich działań. W naszej pracy staramy się wykorzystywać najlepsze doświadczenia instytucji i organizacji, z którymi współpracujemy. W ten sposób chcemy wdrażać programy i inicjatywy, które najlepiej będą zaspokajać potrzeby organizacji pozarządowych.

Odkąd BORIS rozpoczął swoją działalność, niezwykle dużo się nauczyliśmy, w nasze działania włączyliśmy setki ludzi i organizacji w całej Polsce.

BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem naszych wysiłków jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności.

Nasze sukcesy zawdzięczamy głównie aktywności ludzi, ich działaniom, pomysłom, wizjom – ludziom, którzy starają się sprostać wyzwaniom stojącym przed organizacjami pozarządowymi. Razem stanowimy wiedzę, zdolności oraz doświadczenie. I teraz jest czas na wspólne działanie.

W swoich dążeniach nie jesteśmy sami. Pracujemy z rożnymi partnerami: z ludźmi działającymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prywatnych fundacji zagranicznych. Z każdym z partnerów staramy się w ramach różnorodnych programów wypracować efektywne strategie i mechanizmy współpracy. Wszystkie nasze programy nakierowane są na wzmacnianie organizacji pozarządowych, wpływanie na proces decyzyjny administracji publicznej, aktywizowanie społeczności lokalnych oraz zachęcanie do dobroczynności.Podsumowując, strategie naszych działań ukierunkowane są na współpracę ze wszystkimi sektorami. W ten sposób możemy dbać o kompleksowy rozwój organizacji pozarządowych oraz tworzenie przyjaznego środowiska dla wzrostu aktywności społecznej i lepiej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.

We współpracy z naszymi partnerami staramy się mobilizować wysiłek przedsiębiorstw prywatnych, urzędników państwowych i liderów społecznych. Stawianie pytań, mobilizowanie ludzi, wypracowywanie mechanizmów lokalnego wsparcia dla organizacji – inwestowanie w to, co już sprawdzone i otwartość na to co nowe – tym właśnie jest BORIS.