Stabilne NGO – opracowanie narzędzia online do samodzielnego zaplanowania dział. ekonomicznej w NGO

Cel projektu

Główny cel projektu to wzmocnienie stabilności finansowej organizacji pozarządowych, dotychczas nieprowadzących działalności ekonomicznej. Będzie to możliwe poprzez: wsparcie 20 organizacji pozarządowych w procesie przygotowywania się do uruchomienia działalności ekonomicznej zainspirowanie kolejnych 60 organizacji pozarządowych, nie prowadzących dotychczas ani odpłatnej działalności statutowej ani działalności gospodarczej, do podjęcia działań w kierunku uruchomienia dział. ekonomicznej w swojej organizacji, zwiększenie wiedzy na temat procesu ekonomizacji w sektorze pozarządowym wśród przedstawicieli/przedstawicielek tego sektora.

Odbiorcy projektu

Organizacje pozarządowe z całej Polski, w szczególności planujące rozpoczęcie działalności ekonomicznej

Opis projektu

W ramach projektu powstało Narzędzie w formie on-line na stronie internetowej, na które składa się: Formularz Diagnostyczny, Formularz Biznesmocel Canvas, Baza Wiedzy. Dzięki Narzędziu organizacje mogą przeprowadzić samodiagnozę i dowiedzieć się, w jakich obszarach powinny wzmocnić się planując działalność ekonomiczną. Mogą także skorzystać z bazy wiedzy, w tym materiałów audiowideo, dotyczącej rozpoczynania i prowadzenia działalności ekonomicznej w NGO jako jednego z możliwych źródeł finansowania.

Zachęcamy do skorzystania z gotowego Narzędzia dostępnego pod poniższym adresem

przedsiebiorczosc.boris.org.pl

Działania realizowane w ramach projektu:

Nie dotyczy

Miejsce realizacji:

Cała Polska, on-line

Okres realizacji:

01.10.2021 – 31.12.2023

Realizator:

Nie dotyczy

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030