Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Cel projektu

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) to kompleksowa oferta bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz m.st Warszawy i jego mieszkańców/ek. Oferta ma za zadanie wspierać organizacje w codziennych działaniach m.in. poprzez doradztwo, szkolenia, serwis poradniczo-informacyjny. SCWO zapewnia również działanie generatora wniosków dla organizacji pozarządowych.”

Odbiorcy projektu

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Warszawy i jej mieszkańców, osoby chcące założyć NGO w Warszawie, osoby działające w Komisjach Dialogu Społecznego w Warszawie, urzędnicy m.st. Warszawy.

Opis projektu

Projekt jest realizowany przez partnerskie organizacje, które wspierają rozwój III sektora w Warszawie zapewniając bieżące, bezpłatne wsparcie eksperckie. Przekazujemy
wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na działania z różnych źródeł, w tym
przygotowywanie i rozliczanie ofert realizacji zadań publicznych, a także kwestie związane bieżącym
funkcjonowaniem organizacji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym (wsparcie
prawne, księgowe, związane z zarządzaniem, promocją itp.). Wspieramy osoby działające w Komisjach Dialogu Społecznego oraz Urzędników m.st. Warszawy w budowaniu wspołpracy z NGO. Wspieramy warszawskie organizacje pozarządowe także jako podmioty ekonomii społecznej.

Działania realizowane w ramach projektu:

Szkolenia, konsultacje, doradztwo specjalistyczne, serwis ngo.pl, wsparcie generatora wniosków

Miejsce realizacji:

m. st. Warszawa

Okres realizacji:

01.01.2022 – 31.12.2024

Realizator:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Centrum Szpitalna, Stowarzyszenie Klon/Jawor

Osoba kontaktowa:

Ewelina Markowska
ewelina@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa