Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Cel projektu

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) to kompleksowa oferta bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz m.st Warszawy i jego mieszkańców/ek. Oferta ma za zadanie wspierać organizacje w codziennych działaniach m.in. poprzez doradztwo, szkolenia, serwis poradniczo-informacyjny. SCWO zapewnia również działanie generatora wniosków dla organizacji pozarządowych.”

Odbiorcy projektu

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Warszawy i jej mieszkańców, osoby chcące założyć NGO w Warszawie, osoby działające w Komisjach Dialogu Społecznego w Warszawie, urzędnicy m.st. Warszawy.

Opis projektu

Projekt jest realizowany przez partnerskie organizacje, które wspierają rozwój III sektora w Warszawie zapewniając bieżące, bezpłatne wsparcie eksperckie. Przekazujemy
wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na działania z różnych źródeł, w tym
przygotowywanie i rozliczanie ofert realizacji zadań publicznych, a także kwestie związane bieżącym
funkcjonowaniem organizacji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym (wsparcie
prawne, księgowe, związane z zarządzaniem, promocją itp.). Wspieramy osoby działające w Komisjach Dialogu Społecznego oraz Urzędników m.st. Warszawy w budowaniu wspołpracy z NGO. Wspieramy warszawskie organizacje pozarządowe także jako podmioty ekonomii społecznej.

Aktualne informacje o projekcie, w tym ogłoszenia o szkoleniach, znajdziesz pod adresem warszawa.ngo.pl

Działania realizowane w ramach projektu:

Szkolenia, konsultacje, doradztwo specjalistyczne, serwis ngo.pl, wsparcie generatora wniosków

Miejsce realizacji:

m. st. Warszawa

Okres realizacji:

01.01.2022 – 31.12.2024

Realizator:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Centrum Szpitalna, Stowarzyszenie Klon/Jawor

Osoba kontaktowa:

Ewelina Markowska
ewelina@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa