Wsparcie rozwoju kadry Stowarzyszenia BORIS

Cel projektu

Roczny projekt, współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji 1, to projekt rozwojowy dla kardy Stowarzyszenia. Dzięki niemu wzmocnimy nasze kompetencje językowe oraz skorzystamy z doświadczeń czeskiego Stowarzyszenia RITMUS, związanych z tworzeniem kręgów wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Odbiorcy projektu

Kadra i otoczenie Stowarzyszenia BORIS

Opis projektu

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 5 trenerek/doradczyń BORIS wzięło udział w tygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie, a 3 osoby pracujące nad rozwojem systemu Kręgów Wsparcia uczestniczyły w job shadowing w Czechach. Kompetencje językowe wykorzystujemy w codziennej pracy, a relację z doświadczeń z pobytu Czechach, w formie prezentacji, znajdziecie tu: https://kregiwsparcia.pl/wp-content/uploads/2021/12/Rytmus-od-klienta-do-obywatela.pdf

Działania realizowane w ramach projektu:

Nie dotyczy

Miejsce realizacji:

Polska, Malta, Czechy

Okres realizacji:

2020-2022

Realizator:

Rytmus

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Nie dotyczy