Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu

Model Bezpieczna przyszłość to przygotowanie osoby z niepełnosprawnością, rodziny i środowiska w sposób umożliwiający jej dobre życie i bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej. To szansa na dobre życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, zdrowotnego, mieszkaniowego i społecznego (Kręgi Wsparcia). Model odpowiada wprost na potrzebę deinstytucjonalizacji i tworzenia w Polsce […]