Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Projekt jest realizowany przez partnerskie organizacje, które wspierają rozwój III sektora w Warszawie zapewniając bieżące, bezpłatne wsparcie eksperckie. Przekazujemywiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na działania z różnych źródeł, w tymprzygotowywanie i rozliczanie ofert realizacji zadań publicznych, a także kwestie związane bieżącymfunkcjonowaniem organizacji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym (wsparcieprawne, księgowe, związane z […]